Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.

BẠN VUI LÒNG HOÀN TẤT BƯỚC THANH TOÁN CHO KHÓA HỌC
BÍ MẬT TẠO NÊN SỰ THUYẾT PHỤC

Nội dung ck: BYL _SĐT của bạn
VD: BYL _ 0353938018

Chuyển khoản vào SĐT

Số ĐT: 0938 667 060
Tên chủ TK: Huỳnh Thị Huyền Trang

Chuyển khoản vào STK 

Số tài khoản: 3600111888868
Tên chủ TK: Hà Thị Thanh
Ngân hàng: MB Bank - Chi nhánh TP. HCM
1. Chụp màn hình thanh toán thành công (thấy nội dung chuyển khoản).
2. Email bạn hay dùng để đăng kí
Sau khi chuyển khoản bạn vui lòng gửi lại thông tin sau:
Và gửi qua zalo số điện thoại: 0914 515 674 (Hạnh)

Gửi ngay

Tổng:                                499.000đ

499.000đ

Khóa học
BÍ MẬT THUYẾT PHỤC

THÔNG TIN THANH TOÁN

HUYNH DUY KHUONG

Address: 82/18 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 0967713524

Website: huynhduykhuong.vn

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Artboard 26

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

©2020 Allrights reserved mystore.com